Osnova ideja projekta MyGardenOfTrees 

Zašto postoji projekt MyGardenOfTrees?

Klimatske promjene odvijaju se sve brže, a očekuje se da će u budućnosti biti još intenzivnije. Šume u Europi čine 40% kopnenog ekosustava i velika su riznica biološke raznolikosti.

Strateški dokumenti gospodarenja šumama koji pridonose prilagodbi europskih šuma klimatskim promjenama mogli bi podržavati proces namjernog premještanja populacija odnosno vrsta izvan njihovog prirodnog areala na mjesta sa sličnim klimatskim uvjetima. Ova strategija prilagodbe klimatskim promjenama naziva se potpomognuta migracija (vidjeti Rječnik).

Testiranja u sklopu projekta MyGardenOfTrees vrše se putem sjemena iz različitih dijelova Europe, koje se distribuira na stotine malih pokusnih vrtova, koje će pratiti lokalni šumarski stručnjaci ili drugi volonteri. Dobiveni rezultati zapažanja koristit će se za stvaranje alata za planiranje programa potpomognute migracije.

Zainteresirani ste? Saznajte više u dijelu Znanstveni aspekt projekta MyGardenOfTrees

MyGardenOfTrees testovi u Francuskoj. 25 takvih pokusnih ploha osnovano je za vrijeme testiranja u razdoblju 2021.-2023. i još mnogo njih biti će osnovano u budućim fazama testiranja.

Pojašnjenja

1-2. Projektni tim prikuplja sjemeke jele i bukve s odabranih lokacija diljem Europe i JZ Azije

3-4. Tim šalje sjemenke različitog porijekla (provenijencija!) te štitnike šumarima i drugim volonterima.

5-6. Sudionici vrše sjetvu sjemena u šumi i prate klijanje i rast sadnica 5 godina.

7-8. Znanstvenici analiziraju podatke koje su prikupili sudionici zajedno s genomskim podacima i izrađuju alat za predviđanje kako bi pomogli šumarima da izaberu najbolje sjeme za sjetvu u svom lokalnom okruženju. Zajedno možemo stvoriti šume bolje prilagođene klimatskim promjenama!


Posjetite stranice o sadašnjim i budućim testiranjima

Fotogalerija